техніка безпеки та охорона праці
1. Про затвердження Типового положення про службу охорони праці. 
2. Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
3.  Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах.
4.  Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах.
5. АКТ №___ про нещасний випадок з учнем навчально-виховного закладу.
6. Журнал реєстрації нещасних випадків, що стались з учнями.
7. Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України.
8. Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України.
9. Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці
10. Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для учнів.
11. Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми
12. Програма первинного інструктажу з безпеки життєдіяльності в кабінеті фізики.
13. Інструкція №    з безпеки життєдіяльності в кабінеті фізики.
14  Інструкція №    з пожежної безпеки під час роботи в кабінеті (лабораторії) фізики.
15. ІНСТРУКЦІЯ №      БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В КАБІНЕТІ ФІЗИКИ ПРИ РОБОТІ З ЕЛЕКТРИЧНИМИ ПРИЛАДАМИ
16. ІНСТРУКЦІЇ №   З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В КАБІНЕТІ ФІЗИКИ ПРИ РОБОТІ  ЗІ СКЛОМ (СКЛЯНИМ ПОСУДОМ)
17. ІНСТРУКЦІЇ №   З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В КАБІНЕТІ ФІЗИКИ ПРИ РОБОТІ  З ХІМІЧНИМИ РЕАКТИВАМИ, 
18. ІНСТРУКЦІЇ №   З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В КАБІНЕТІ ФІЗИКИ ПРИ РОБОТІ  З НАГРІВАЛЬНИМИ ПРИЛАДАМИ, 
19. ІНСТРУКЦІЯ №     З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ЕКСКУРСІЙ НА УРОКАХ ФІЗИКИ.
20. ІНСТРУКЦІЯ №    З  БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ ДОСЛІДІВ.
21.  ІНСТРУКЦІЯ №    З  БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ РОБІТ З ФІЗИКИ.
22. Інструкція №__ Правила надання першої долікарської допомоги при ураженні електричним струмом
23. Інструкція №__ з електробезпеки
24. Інструкція №__з безпеки життєдіяльності під час проведення занять у кабінеті фізики.
25. ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАННЯ ПОРОШКОВИМ ВОГНЕГАСНИКОМ ВП-5(3)
 26. Інструкція №___ Надання першої медичної допомоги при одержанні травм

Немає коментарів:

Дописати коментар